Croeso i Ddeintyddfa Llandeilo

Agorodd Deintyddfa Llandeilo ei drysau yn Chwefror 2014, Yr ydym wedi cyflawni gwaith adnewyddu helaeth I’r deintyddfa gynt yn cael ei adnabod fel Deintyddfeydd Dyffryn Tywi . Rydym wedi cyfarparu ein syrjerïau gyda’r offer a’r dechnoleg mwyaf fodern er mwyn darparu’r driniaeth orau posibl i’n cleifion. Rydym wedi creu ystafell aros gynnes a chroesawgar gyda thê a choffi ar gael yn ddi-dâl pan gyrhaeddant. Mae’r ddeintyddfa’n cynnig mynediad i bobl anabl, gyda syrjeri wedi ei lleoli ar y llawr gwaelod ac yn cynnwys ramp yn y fynedfa. Ymwelwch â Cwrdd â’r Tîm i ddarganfod mwy am y Deintyddion a gweddill ein tîm cyfeillgar neu Cysylltwch â ni heddiw i wneud apwyntiad.

Ymwelwch â ni

Rydym wedi ein lleoli ar 18 Stryd Caerfyrddin, Llandeilo, Sir Gâr. SA19 6AE.

More

Gofalu am eich dannedd

Looking after your teeth

Mae Deintyddfa Llandeilo yn ymrwymo i ofalu am eich dannedd. Credwn fod Gofal Ataliol yn well na Thriniaeth, a dyna pam ein bod yn cynnig cynlluniau deintyddol misol fforddiadwy i’n cleifion.

More

Gosmetig Deintyddiaeth

Cosmetic Dentistry

Rydym yn cynnig dewis o driniaethau cosmetig, yn cynnwys gwynnu dannedd, mewnblaniadau deintyddol a sythwyr orthodontig anweladwy, yn ogystal ag ailosod llenwadau gwyn. Byddwn yn gweithio gyda chi i greu’r wên y buoch yn dyheu amdani.

More